Skip to content

De boeken van Brené Brown

Vier boeken schreef Brené Brown inmiddels.

En ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat ze binnenkort aan haar vijfde boek begint te schrijven. Waarover dat gaat? Geen idee. Maar als ik het hoor, laat ik het je weten.

De boeken hebben overeenkomsten. Dit zijn ze:

– Ze zijn allemaal in het Nederlands vertaald. Niet in dezelfde volgorde als Brené ze schreef. En ze zijn ook niet allemaal door dezelfde persoon vertaald.

– Elk boek heeft als basis het wetenschappelijk onderzoek dat Brené doet aan de universiteit van Houston.

– In elk boek illustreert Brené haar onderzoek met herkenbare verhalen. Van de mensen die ze heeft geïnterviewd, maar ook haar eigen verhalen ontbreken niet.

– In elk boek is er een relatie met kwetsbaarheid en schaamte. Dit was de basis van het onderzoek van Brené en zal ook de basis blijven. Haar boeken vertellen steeds een (nieuw) deel van dat verhaal dat gaat over verbinding maken, wholehearted leven en de kwetsbaarheid die daar bij komt kijken.

Maar wat is nu het belangrijkste verschil tussen de boeken? Ik bespreek ze hieronder per boek, in de volgorde waarin Brené ze schreef.

Gelukkig ben ik niet de enige

Dit boek schreef Brené al in 2007. En dat was een bewerking van een boek dat ze begin deze eeuw in eigen beheer uitbracht. De Engelse titel van dit boek is: I thought it was just me (but it isn’t). Dit boek beschrijft het onderzoek naar schaamte onder vrouwen. In dit boek vind je nog niet zoveel informatie over hoe schaamte bij mannen zich voordoet. Wél vind je uitgelegd hoe schaamte werkt, wat de meest voorkomende triggers zijn en welke vier stappen helpen om veerkracht tegen schaamte te ontwikkelen. In Nederland werd dit boek als derde vertaald en uitgegeven. Lees dit boek als je meer diepgang wilt over het onderzoek naar schaamte en de basis daarvan wilt leren kennen. Maar realiseer je ook dat er voortschrijdend inzicht is en dat sommige resultaten van het onderzoek die in dat boek zijn beschreven inmiddels iets anders lijken te zijn.

De Moed van Imperfectie

Dit is het dunste boek van Brené. Ze schreef het in 2010 onder de titel The Gifts of Imperfection. De kern hiervan is om richtlijnen en wegwijzers te geven voor wholehearted leven. In dit boek vind je een korte inleiding over schaamte en kwetsbaarheid en wat ons belemmert om wholehearted te leven. De kern van het boek wordt gevormd door 10 wegwijzers die steeds aangeven wat mensen die wholehearted leven wél doen en wat ze niet doen. Deze tien wegwijzers zijn gebaseerd op het onderzoek dat Brené hiernaar deed. Je kunt het boek gebruiken om je te laten inspireren welke keuzes je wilt maken en wat dat betekent voor hoe je je dagelijkse leven in wilt richten. Verwacht geen 10-punten plan. Dat is het werk van Brené niet en ze gelooft ook niet dat het zo simpel ligt. Maar ga op zoek, op basis van de inzichten, naar wat dit voor jou zou kunnen betekenen.

De Kracht van Kwetsbaarheid

In Nederland het bekendste boek denk ik, misschien ook wel omdat de titel gelijk is aan haar meest bekeken TED-talk: The Power of Vulnerability. Maar het boek is niet helemaal precies gelijk. De Engelse titel is Daring Greatly en het werd in korte tijd een beststeller. Dit boek beschrijft de kern van haar werk rond kwetsbaarheid. De mythes en paradoxen rond kwetsbaarheid, hoe we ons beschermen tegen schaamte en kwetsbaarheid en waarom dat niet werkt. En wat het betekent om moedig te zijn en te durven leven naar onze waarden. Ook vind je in dit boek een aantal specifieke toelichtingen voor thuis, op scholen en in organisaties. Dit boek is uitgewerkt in een trainingsprogramma met als titel: The Daring Way™. Lees dit boek als goede basis van het werk van Brené, als je meer wilt weten over kwetsbaarheid.

Sterker dan Ooit

Dit is Brené’s meest recente boek. Het kwam uit in de zomer van 2015 met als titel Rising Strong. In dit boek beschrijft Brené wat mensen doen,die hebben geleerd om sterker te worden van tegenslagen, falen en mislukkingen. En het gaat dan niet alleen om de grote life-events, maar ook om de dagelijkse dingen die tegenzitten en anders lopen dat je had gehoopt of verwacht. Kwetsbaarheid komt ook hier in terug, maar de focus is vooral op gedrag, gevoel en gedachte. De patronen die we ons hebben aangeleerd, de verhalen die we onszelf vertellen en hoe die ons weghouden van wie dat we eigenlijk écht willenzijn. En in dit boek veel aandacht voor emoties, hoe we daar over kunnen praten, hoe die ons gedrag beïnvloeden en hoe we daar bewuste keuzes in kunnen maken. Lees dit boek als je wilt weten hoe je met tegenslag om kunt gaan. Of dat nu in je werk is, of in een privé-situatie, je kunt het overal op toepassen. Dit boek is ook vertaald in een trainingsprogramma, met dezelfde titel: Rising Strong.

Hoe verhouden de boeken zich onderling?

Dit is wat Brené daar over zegt:

The Gifts of Imperfection: Be You – Jezelf zijn

Daring Greatly: Be All In – Er helemaal voor gaan

Rising Strong: Fall. Get Up. Try Again. – Vallen, opstaan en opnieuw proberen

In welke volgorde kun je de boeken het best lezen?

Dat ligt natuurlijk een beetje aan wat je wilt weten.

– zoek je chronologie? Lees ze in bovenstaande volgorde

– zoek je praktische tips en dagelijkse inspiratie? Lees De Moed van Imperfectie

– meer weten over kwetsbaarheid? Lees De Kracht van Kwetsbaarheid

– aan het worstelen met tegenslagen? Begin met Sterker dan Ooit.

Heb je nog andere vragen over de boeken van Brené? Laat ze me weten, dan vul ik deze blog aan met de antwoorden op jouw vragen.

1 Comment

  1. 30 januari 2018  18:38   |   BY Marijke

    Super handig dit overzicht, dank je wel!

Leave a Comment

You can use these HTML tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

5 × drie =

Powered by WishList Member - Membership Software